TEENUSED

 
  • Suurhoonete täielik ja osaline lammutamine
  • Väikehoonete täielik ja osaline lammutamine
  • Rajatiste ja konstruktsioonide lammutamine
  • Hoonetesised lammutustööd
  • Jäätmete äravedu ja utiliseerimine
  • Teede ja platside ehitus
  • Haljastus-ja pinnasetööd
  • Lammutusprojektide koostamine
  • Koristustööd
  • Tööjõurent